همزمان با اختتامیه جشنواره ملی زرشک، پنج تفاهم نامه بین سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی و سرمایه گذاران بخش خصوصی در زمینه فراوری زرشک به امضا رسید.

در آخرین روز از جشنواره ملی زرشک و با حضور استاندار خراسان جنوبی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون سازمان تعاون روستایی، اعضایی از اتاق بازرگانی اصفهان کرمان، اتاق مشترک ایران و روسیه، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولان کشوری و استانی پنج تفاهم نامه بین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و سرمایه گذاران بخش خصوصی در زمینه فراوری زرشک به امضا رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی موضوع این تفاهم نامه ها را تشریح کرد و توضیح داد: احداث شهرک تخصصی زرشک در با سربیشه با سرمایه گذاری ۲۲۰ میلیارد تومان و به ظرفیت ۴۰ هزار تن با اشتغالزایی ۱۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۵۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم از این موارد است.

مهدی جعفری گفت: واحد تولید انواع محصولات از زرشک، با سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیارد تومان و به ظرفیت ۱۰ هزار و ۶۷۰ تن، موضوع دومین تفاهم نامه است که اشتغالزایی ۳۱ نفر به صورت مستقیم و ۱۲۰ نفر به صورت غیرمستقیم را به دنبال دارد؛ همچنین تفاهم نامه فرآوری محصولات زرشک، با سرمایه گذاری ۲۵ میلیارد تومان، اشتغالزایی مستقیم ۳۵ نفر و ۱۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم نیز به امضا رسید.

وی احداث سردخانه نگهداری زرشک و محصولات آن با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد تومان، ظرفیت ۱۰ هزار تن را از دیگر تفاهم نامه ها برشمرد که موجب اشتغالزایی برای ۱۵ نفر به صورت مستقیم و ۵۰ نفر به صورت غیر مستقیم خواهد شد.

به گفته جعفری تفاهم نامه احداث سردخانه نگهداری زرشک و محصولات آن با سرمایه گذاری ۱۱ میلیارد تومان بسته شد که ۱۰ هزار تن ظرفیت و اشتغالزایی ۱۵ نفر به صورت مستقیم و ۵۰ نفر به صورت غیر مستقیم را به دنبال دارد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور