۲ تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و بیمارستان وهاج افغانستان به امضا رسید.

بیرجند؛ این ۲ تفاهم نامه با موضوع اعزام بیماران از افغانستان به بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و استفاده از توان علمی و تخصصی پزشکان تمام وقت جغرافیایی دانشگاه در بیمارستان و کلینیک پزشکی هاشم وهاج توسط سید محمد موسوی میرزایی و محمد هاشم وهاج امضا شد.

براساس این تفاهم نامه ها ۲ طرف قرارداد در زمینه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران اعزامی از افغانستان در بیمارستان‌های زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همکاری خواهند کرد.

همچنین حضور پزشکان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برای ارایه خدمات تشخیصی، درمانی در بیمارستان وهاج با هدف فراهم کردن زمینه ایجاد انگیزه برای توسعه خدمات سلامت در امور بین الملل انجام خواهد شد.

استان خراسان جنوبی به طول ۳۳۱ کیلومتر در چهار شهرستان نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه با کشور افغانستان مرز مشترک دارد.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور