?به منظور ساماندهی و استفاده بهینه از تجارب ارزنده اعضای هیئت علمی و تطبیق مفاد تفاهمنامه منعقده بین دانشگاه علوم پزشکی بیرجند جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه جامی امارت اسلامی افغانستان، در نشست مشترک علمی با مسئولین این دانشگاه برگزار شد.

?در این نشست تفاهم نامه همکاری مابین دو دانشگاه به امضا رسید.

?همچنین پیش از ظهر امروز نیز جلساتی پیرامون مسائل توریسم درمانی سلامت در معاونت درمان دانشگاه و همچنین بررسی راهکارهای همکاری پژوهشی بین دو دانشگاه در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار شد.

?گفتنی است روز گذشته نیز در جلسه ای که پیرامون مسائل واحد بین الملل دانشگاه و با حضور دکتر موسوی میرزائی رئیس دانشگاه برگزار شد، موضوعاتی از جمله انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه جامی افغانستان جهت گردشگری سلامت، بررسی انتشار مقالات مشترک با دانشگاه جامی افغانستان مطرح شد و هیات اعزامی این دانشگاه از بیمارستان های مرکز استان بازدید کردند.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور