#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: انسان برای سعادتمندی باید به قرآن رجوع و خود را ارزیابی کند

آیت الله عبادی در دیدار علمای شیعه و اهل سنت با بیان اینکه در جهان امروز انسان برای سعادتمندی باید به آیات قرآن رجوع کندمسلمانان هنوز به اهداف مدنظر نرسیده اند گفت: تشخیص حق بر افراد پوشیده نیست و با صحبت درمانی کاری از پیش نمی‌رود و باید هرکسی خودش را با آیات قرآن ارزیابی کند.
وی با بیان اینکه در دنیا  اغلب امور در دست برخی افراد جاهل است و علمای دین در حاشیه قرار گرفته اند افزود: استکبار همواره به دنبال تضعیف اسلام است و باید برای اقتدار هر چه بیشتر اسلام به دنبال تحقق اسلام ناب بود.