انجمن سینمای انقلاب دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح و دبیرخانه هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در حمایت از رئیس سازمان سینمایی کشور بیانیه ای صادر کردند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:

سید شهیدان اهل قلم ، در پایان مقاله مشهور آیینه جادو، وعده صبح صادقی را می دهد که پس از چالش های متعدد، فراروی آینده سینمای ایران است…
منتظر بمانیم تا خودآگاهی تاریخی این قوم، در این آیینه ظاهر شود و باطن زیبای انقلاب اسلامی را تا آنجا که این آئینه قابلیت انعکاس دارد، به جهانیان عرضه کند.
برادر عزیز جناب آقای محمد خزاعی
مواضع محکم و انقلابی شما در سخنرانی اختتامیه سینما حقیقت، نشان از روح انقلابی و اصول ثابتی دارد که باور بسیاری از بزرگان سینمای نجیب و قدرتمند ایران اسلامی است.
بر این پایه انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس و دبیرخانه هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت؛ حمایت قاطع خود را از مواضع انقلابی شما در دفاع از ولایت، شهدا و کیان و پرچم مقدس جمهوری اسلامی و همچنین رعایت شئونات اسلامی در تولیدات سینمایی اعلام می دارد.
و معتقد است دیر نخواهد بود زمانی که چالش چند ماه گذشته توسط عناصر متعهد و متخصص سینمای ایران پشت سر گذاشته شود و سینما همانی شود که این بار قدرتمندتر و رساتر از گذشته، باطن زیبای انقلاب اسلامی را به جهانیان عرضه کند.