محمد کسایی سرپرست مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند گفت: بر اساس آمار اخذ شده از واحد مشاوره روابط کار این مدیریت؛ تا پایان بهمن ماه، تعداد ۲ هزارو ۴۰۷ مورد مشاوره در قالب هزار و ۹۰۹ مورد حضوری و ۴۹۸ مورد غیر حضوری یا تلفنی به جامعه شریف کارگری و کارفرمایی شهرستان بیرجند ارائه شده است.

محمدکسایی افزود: عملکرد واحد مشاوره می تواند در کنترل میزان دادخواست ها و راهنمایی صحیح و قانونی جامعه هدف نقش موثری ایفا نماید.

وی گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا از اواخر سال گذشته و شرایط ناشی از آن و تاثیرمستقیم بر بازار کار و اشتغال، تمام تلاش خود را در شهرستان بر کنترل شرایط قرار دادیم.

سرپرست مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند افزود: در یازده ماهه سال ۹۹ تعداد ۶۹۴ پرونده در هیات های تشخیص شهرستان بررسی و تعداد ۲۴۹ فقره رای سازشی در هیات تشخیص شهرستان صادر شده است.

وی گفت: تعداد ۱۰۱ پرونده در هیات های حل اختلاف شهرستان مورد بررسی قرار گرفته که منتج به صدور ۲۴ فقره رای سازشی شده است.

محمدکسایی افزود: با توجه به تعداد دادخواست های واصله؛ میانگین زمان رسیدگی به دادخواست ها در هیات تشخیص شهرستان ۲۳ روز و در هیات حل اختلاف ۳۵ روز کاری می باشد.