مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از انجام آزمایش ژنتیک رایگان برای مادران ایرانی دارای همسر غیرایرانی خبر داد.

غلامرضا اشرفی در جمه حبرنگاران اظهار داشت: بر اساس پیمایشی که در سال ۱۳۹۶ انجام شده، حدود ۴۶ درصد معادل ۴۳ هزار نفر از کودکان متقاضی دریافت شناسنامه فاقد هرگونه مدارک هویتی، حتی گواهی تولد و احراز رابطه نسبی هستند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی افزود: بر اساس تفاهم نامه سه جانبه‌ای که بین معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)، مرکز تحقیقات و سازمان پزشکی قانونی و سازمان منعقد شده بود، اجرای آزمایش ژنتیک مادر و فرزند خانوار‌های دارای مادر ایرانی و پدر غیرایرانی برای دهک‌های درآمدی پایین آغاز شد.

اشرفی بیان کرد: افراد مشمول طرح از طریق دادگاه و برای احراز هویت به پزشکی قانونی معرفی می‌شوند، پس از آن پزشکی قانونی با استعلام از ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها در خصوص دهک درآمدی و احراز شرایط نیازمندی خانوار، در صورت تأیید تست وسع‌سنجی آنان، به‌صورت رایگان آزمایش ژنتیک برای ایشان انجام خواهد داد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: در این طرح قرار است تا پایان امسال در کل کشور تعداد ۳۱ هزار مادر دارای همسر غیرایرانی و فرزندانشان آزمایش ژنتیک رایگان انجام دهند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور