کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی اظهار کرد: پیش بینی فصلی بارش باران در فضل پاییز، شرایط نزدیک به نرمال و کمتر از نرمال را نشان داده و بارش فرانرمالی در خراسان جنوبی نخواهیم داشت.

جواد نخعی  در خصوص بارش‌های اخیر  در استان، اظهار کرد: این بارش‌ها تمام سطح استان را پوشش داده و در شبانه روز گذشته ایستگاه باران سنجی کره شهرستان قائنات با ۲۰ میلی متر باران بیشترین بارش استان را ثبت کرد.

وی افزود: همچنین در شبانه روز گذشته شهرستان‌های قائنات  ۱۱ میلی‌متر، خوسف ۱۰ میلی‌متر، حاجی آباد زیرکوه ۶ میلی‌متر، سرایان ۳ میلی‌متر، فردوس ۲ میلی‌متر، جنوب بیرجند ۳ میلی متر، حیدرآباد نهبندان ۱۰ میلی متر و زهان ۴ میلی متر باران باریده است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه بارش‌ها امروز برای نواحی نیمه شرقی استان با رگبار پراکنده قابل انتظار است، اظهار کرد: امشب تا صبح فردا برای نهبندان رگبار و گاهی رعد و برق پیش‌بینی شده و به لحاظ دمایی نیز در برخی مناطق کاهش نسبی دما را انتظار داریم.

نخعی با بیان اینکه در مجموع طی دو تا سه روز آینده با کاهش محسوس دما مواجه خواهیم بود، تصریح کرد: براساس چشم انداز بارش فرانرمالی در پاییز و زمستان  نخواهیم داشت چراکه میانگین بارش‌های فصل پاییز با ۱۹.۶ میلی متر و در فصل زمستان با ۶۷.۲ میلی متر؛ کمتر از نرمال و در برخی مکان‌ها نرمال است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور