#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

با حکم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی «محمد معینیان» به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل منصوب شد.

 در متن این حکم آمده است:

“جناب آقای محمد معینیان
با سلام
احتراماً نظر به تجربیات ارزنده ،توانمندی ،تعهد شما به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان  “سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع  ” این اداره کل منصوب می شوید . امید است با استعانت از خداوند متعال وبهره گیری از کلیه ظرفیت های موجود از جمله نیروهای کار آمد وپر تلاش ،تعامل سازنده با ذیحساب وحوزه اداری ومالی در زمینه پیشبرد اهداف آن معاونت موفق وموید باشید .

علی فرخنده
مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان جنوبی”

 

گفتنی است در پایان از زحمات حامد رضایی، معاون سابق توسعه مدیریت و منابع اداره کل قدردانی شد.