#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

 

با حکم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی «علی اکبر درانی پور» به عنوان سرپرست گروه قرآن و عترت (ع) منصوب شد.

، در متن این حکم آمده است:

«جناب آقای علی اکبر درانی پور
با سلام
احتراما نظر به تجربیات ارزنده ،توانمندی و تعهد شما،به موجب این حکم به سمت سرپرست ((گروه قران و عترت (ع))) این اداره کل منصوب می شوید. امید با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از کلیه ظرفیت های موجود از جمله نیروهای کار امد و پرتلاش ،تعامل سازنده با فعالین حوزه قران وعترت و بستر اعتقادی موجود در سطح جامعه در زمینه برنامه ریزی جهت ارتقاء مهارت های تبلیغی و ترویجی، جلب مشارکت های عمومی در زمینه قرآن وعترت و پیشبرد اهداف فرهنگی قرآنی این اداره کل موفق و موید باشید.

علی فرخنده
مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان جنوبی»