با حکم رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی، اعضای شورای مرکز رشد مشترک پارک علم و فناوری خراسان جنوبی و دانشگاه صنعتی بیرجند منصوب شدند.

 طی جلسه‌ای که با حضور رئیس پارک علم و فناوری و رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند، امروز ۲۰ تیر برگزار شد، احکام مدیر و اعضای شورای راهبری مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی قرائت شد.

مجیدی رئیس پارک علم  فناوری خراسان جنوبی در این جلسه گفت: دانشگاه صنعتی بیرجند یکی از بنیان گذاران رویدادهای کارآفرینی در استان و به تبع آن تغییر نگرش جوانان از کارمندی به کارآفرینی است.

وی در ادامه اخذ مجوز راه اندازی این مرکز را نتیجه تلاش‌های مجدانه و دلسوزانه تیم مدیریتی جدید این دانشگاه برشمرد و ادامه داد: اعضای هیئت علمی جوان و پرانگیزه و دانشجویان این دانشگاه، ظرفیتی عظیم برای تولید دانش فنی و توسعه شرکت‌های دانش بنیان استان هستند.

مجیدی این مرکز را نخستین مرکز رشد ساختارمند و قانونی ذیل وزارت عتف دانست و گفت: همکاری پارک و دانشگاه صنعتی هم به لحاظ زیرساختی و هم به لحاظ مدیریتی می‌تواند فرهنگ کارآفرینی مبتنی بر دانش و فناوری را ارتقاء بخشد.

رضاپور، رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند نیز ضمن قدردانی از همکاری پارک علم و فناوری گفت: فرایند اخذ مجوز این مرکز از شورای عالی گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بسیار طاقت فرسا بود لکن با تشریک مساعی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی و کارشناسان پارک، ضرورت ایجاد و همچنین مثمر ثمر بودن این مرکز بر اعضای شواری عالی گسترش محرز شد.

در ادامه دکتر ابوذر خواجه به پیشنهاد رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند و حکم رئیس پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی به‌عنوان مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه منصوب شد. دکتر خواجه عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه و معاون پژوهش و مسئول ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی عمران، شیمی و معدن دانشگاه می‌باشند.

گفتنی است؛ اسماعیل هشیار مقدم، مدیر مراکز رشد واحدهای فناور استان، مهندس حسین مودی، عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه و دکتر یدالله یعقوبی نژاد عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه به‌عنوان اعضای حقیقی شورای راهبری مرکز رشد معرفی شدند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور