معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: انتخابات موسسه انجمن هنرهای نمایشی استان  برگزار شد.
سید علی زمزم با بیان این خبر عنوان کرد : در خراسان جنوبی ۲۰ گروه ثبت شده فعالیت دارند که از گروه های رده الف، ۳ نفر، رده ب، ۲ نفر و رده ج، یک نفر به نمایندگی از اعضای گروه می توانند در انتخابات شرکت کنند.
وی با اشاره به این که از ۲۷ نفر واجد شرایط، ۲۵ نفر در انتخابات شرکت کردند، ادامه داد: این انتخابات ۷ کاندید داشت که از مجموع ۲۵ رای اخذ شده ، مسعود رونقی با ۲۵ رای، علی شریفی با ۲۴ رای، محسن حسین زاده با ۲۰ رای، سید محمدحسین خراشادی زاده با ۱۴ رای و حسین یوسفی با ۱۱ رای به عنوان اعضای هیئت مدیره انجمن نمایش خراسان جنوبی انتخاب شدند.
به گفته وی سید فرید فرساد و عارف موحد به عنوان عضو علی البدل و رضا عبداللهی به عنوان بازرس فعالیت خواهند کرد.
زمزم با بیان این که مهدی رحیمی، حسین عباس زاده و محسن ملک آبادی نیز به عنوان هیئت رئیسه انتخاب شدند، اضافه کرد‌ : با توجه به قانون ابلاغ شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن هنرهای نمایشی زین پس به عنوان موسسه انجمن هنرهای نمایشی فعالیت خواهد کرد.