یعقوبی گفت: دور دوم انتخابات در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف بر مدار قانون و اخلاق در حال برگزاری است.

، حجت الاسلام مهدی یعقوبی- رئیس هیات نظارت انتخابات خراسان جنوبیبا استاندار خراسان جنوبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی دیدار و روند برگزاری انتخابات را تشریح کرد.

رئیس هیات نظارت انتخابات خراسان جنوبی با اشاره به حضور پرشور مردم خراسان جنوبی در صحنه انتخابات، گفت: انتخابات با در استان با جدیت و در کمال امانت بر مدار قانون و اخلاق در حال اجرا است.

یعقوبی از فعالیت ۹۹۰ نفر ناظر بر روند انتخابات در حوزه بیرجند، درمیان و خوسف خبر داد و گفت: انتخابات در استان بر مدار قانون و اخلاق در حال برگزاری است.

وی در پایان از مردم خواست تا رای گیری را به ساعات پایانی موکول نکنند و با حضور خود در نزدیکترین شعب اخذ رای برای انتخاب یک نماینده قوی مشارکت کنند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور