ملانوری با تأکید بر این مطلب در همایش فرمانداران استان به جدول زمان بندی انتخابات ۱۴۰۰ اشاره کرد و از اقدامات صورت گرفته تا این لحظه گفت.
🔹وی با اشاره به چهار محور اصلی سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت در انتخابات خاطرنشان کرد: دو اصل امنیت و سلامت انخابات به طور مستقیم به عهده ما به عنوان مجریان انتخابات است لیکن در بحث رقابت و مشارکت اگر چه به صورت مستقیم نقشی نداریم اما می توانیم با مدیریت درست در این دو اصل هم تأثیرگذار باشیم.
🔹استاندار با تأکید بر رعایت اصل بیطرفی توسط مجریان انتخابات در برگزاری انتخاباتی سالم و امن گفت: در انتخابات اسفند ۹۸ هیچ کدام از همکاران ما درگیر مراجع قضای نشده اند که این نشان دهنده اهتمام همه در رعایت قانون است.
🔹ملانوری متذکر شد: منافع نظام در برپایی انتخاباتی سالم، با مشارکت بالای مردم، رقابت جدی، شکل گیری شوراها در تمامی شهرها و روستاها، انتخاب رئیس جمهوری مقتدر با رأی حداکثری است.
🔹وی درخصوص تکلیف مسئولان در جریان انتخابات گفت: فرمانداران، بخشداران، شهرداران و مدیران باید تریبون دار نظام باشند و برای ایجاد نشاط سیاسی در راستای برگزاری انتخاباتی باشکوه اقدام نمایند.
🔹استاندار تصریح نمود: یکی از مهمترین راه های ایجاد نشاط سیاسی، روشنگری و آگاه سازی مردم از اقدامات و برنامه هاست.
🔹ملانوری افزود: در شرایط فعلی که دشمن به دنبال بی اعتمادسازی است باید با اطلاع رسانی درست، مردم را در جریان اقدامات انجام شده قرار دهیم تا فرصت سمپاشی را از دشمنان بگیریم.

🔹وی تأکید کرد: خسارت جنگ روانی دشمن، بی اعتمادی و بی انگیزگی است.
🔹استاندار اظهار داشت: این نکته را باید مدنظر داشته باشیم که همه در اردوگاهی مشغول خدمت هستیم که فرماندهی آن را رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) به عهده دارند و تدوام حرکت رو به رشد این اردوگاه، دست ماست.
🔹ملانوری متذکر شد: کسانی که با اشاعه اخبار نادرست باعث یأس و ناامیدی می شوند نیز باید بدانند که خارج این اردوگاه نیستند.
🔹وی ادامه داد: دولت که باید بر اساس اهداف نظام شکل بگیرد، با رأی بالای مردم است که قدرت می گیرد و توانایی و اقتدار دارد، در حالی که یأس و ناامیدی بر میزان مشارکت مردم تأثیر منفی داشته، بر توانایی دولت نیز تأثیر نامطلوب دارد.
🔹به گفته وی؛ رسانه ها هم باید در زمینه نشاط بخشی به جامعه کمک کنند تا انتخاباتی پرشور و باشکوه و توأم با نشاط برگزار شود.