🔹مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از امکان واگذاری انشعاب فاضلاب تا تابستان سال جاری در شهر قاین خبر داد و اظهار کرد: با استقرار پکیج تصفیه فاضلاب، این امکان تا تکمیل دوره ساخت تصفیه خانه فاضلاب فراهم می شود.

🔹مهدی دوستی ادامه داد: تا پایان سال بر اساس پیش بینی صورت گرفته شبکه جمع آوری فاضلاب قاین ۸۰ درصد و احداث تصفیه خانه این شهر نیز از پیشرفت ۵۰ درصدی برخوردار خواهد شد.

🔹وی با بیان اینکه در چهار شهر استان در حال حاضر شبکه جمع آوری فاضلاب در دست اجرا داریم، افزود: در حال حاضر در شهرهای بیرجند، قاین، سربیشه و فردوس شبکه جمع آوری فاضلاب در حال اجرا می باشد که تنها در مرکز استان شبکه در حال بهره برداری می باشد.

🔹مدیرعامل شرکت آبفای خراسان جنوبی با بیان اینکه به دنبال ارتقای شاخص‌های های برخورداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب در سطح استان تا متوسط کشوری هستیم، تصریح کرد: در ابن زمینه عقب ماندگی هایی در استان وجود دارد.

مهدی دوستی یادآور شد: در شهر فردوس ضمن تسریع در اجرای شبکه سعی بر انتخاب پیمانکار و اجرای تصفیه خانه فاضلاب شهر فردوس است که در این زمینه به دنبال جذب سرمایه گذار هستیم.
وی از راه اندازی فاز مایع تصفیه خانه فاضلاب سربیشه تا انتهای سال جاری خبر داد و گفت: امیدواریم بتوانیم تا پایان سال امکان واگذاری انشعاب در این شهر نیز فراهم گردد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور