#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

امکان ثبت نام برای متقاضیان ۴ شهر دیگر خراسان جنوبی درطرح نهضت ملی مسکن فراهم شد.

، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: با پیگیریهای صورت گرفته امکان ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن برای ۴ شهر دیگرامکان ثبت نام برای متقاضیان ۴ شهر دیگر استان شامل قاین، مود، آبیز و آیسک در طرح نهضت ملی مسکن فراهم شد.

وحید داعی افزود: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه سمن به آدرس saman.mrud.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه امکان ثبت نام برای ۲۹ شهر از ۳۱ شهر استان فراهم شده گفت: مراحل تامین زمین در ۲شهر باقیمانده استان شامل باغستان و ماژان با جدیت در دستور کار و پیگیری این اداره کل قرار دارد که زمان امکان ثبت نام متعاقبا به اطلاع هم استانی‌ها خواهد رسید.