فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی با بیان اینکه امنیت کامل در شهرستان‌های مرزی استان برقرار است، اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اشراف اطلاعاتی و عملیاتی بر مرز دارند.

سردار علی قاسمی، شنبه شب ۶ شهریور به خبرنگاران رسانه‌های گروهی گفت: نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه شهرستان های مرزی استان هستند که امنیت کامل در آنها برقرار است.

وی با اشاره به اشراف کامل اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر مرز، بیان کرد: در آن سوی مرز نیز در حال حاضر آرامش خوبی در شهرهای استان فراه و استان هرات که هم مرز خراسان جنوبی هستند، وجود دارد.

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه مردم هیچ نگرانی نداشته باشند، تصریح کرد: تبادلات تجاری در مرز ماهیرود نیز به روال عادی در حال انجام است.

وی یادآور شد: تهدیدی متصور خراسان جنوبی نیست و زندگی به روال عادی در روستاهای نقطه صفر مرزی جاری است.