🔹در ستاد توسعه خاوران ،تفاهم نامه همکاری استانداری و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران امضا و مبادله شد.
ر نهمین جلسه ستاد توسعه خاوران ، تفاهم نامه توسعه و تکمیل زیرساخت های شهرک ها و نواحی صنعتی استان به امضای ملانوری استاندار خراسان جنوبی و رسولیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران رسید و مبادله گشت.
🔹هماهنگی و بسترسازی مناسب به منظور ایجاد اشتغال پایدار در سطح استان و محرومیت‌زدایی از منطقه از طریق فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز بخش صنعت و همکاری لازم برای تحصیل زمین از اراضی ملی برای توسعه شهرک‌های صنعتی استان، دو هدف اصلی از انعقاد این تفاهم‌نامه است.
🔹بر اساس ماده ۲ این تفاهم نامه؛ تأمین اعتبارات لازم برای تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، همکاری برای تخصیص زمین و مکان‌یابی جهت ایجاد ناحیه صنعتی سربیشه، کمک به جذب اعتبار لازم برای تکمیل زیرساخت‌های تأمین ۵۵ مگاوات برق برای شهرک‌های صنعتی شهید رحمانی خوسف، طبس و دیهوک از جمله موضوعات این تفاهم‌نامه است.
🔹از دیگر موضوعات این تفاهم نامه؛ اخذ مجوز تخصیص مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب و پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بیرجند و تأمین اعتبار برای تخصیص ۷۵ لیتر آب بر ثانیه برای شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان در سال‌های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۱، تأمین اعتبار برای احداث شبکه‌های گازرسانی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان (فاز ۴ شهرک صنعتی بیرجند، نهبندان، حاجی‌آباد زیرکوه، درمیان و سرایان) به میزان ۲۵۰ میلیارد ریال می باشد.

🔹سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در قبال این تفاهم نامه، متعهد شد؛ اعتباری به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال از محل منابع ملی سازمان و منابع داخلی شهرک‌های صنعتی استان جهت ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی استان طی سال‌های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۱ تأمین نماید.
🔹علاوه بر این؛ تخصیص بخشی از اعتبارات لازم جهت تکمیل زیرساخت‌های تأمین ۵۵ مگاوات برق برای شهرک‌های صنعتی شهید رحمانی خوسف، طبس و دیهوک، انجام مطالعات مربوط به مکان‌یابی ناحیه صنعتی جدید برای شهرستان سربیشه، تأمین بخشی از اعتبارات لازم برای تخصیص آب به میزان ۷۵ لیتر بر ثانیه برای شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان و نیز تأمین اعتبار برای احداث شبکه‌ های گازرسانی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان(فاز ۴ شهرک صنعتی بیرجند، نهبندان، حاجی آباد زیرکوه، درمیان و سرایان)به میزان ۱۲۵ میلیارد ریال از دیگر تعهدات این سازمان می باشد.
🔹استانداری خراسان جنوبی نیز طی این تفاهم‌نامه، نسبت به هماهنگی و پیگیری لازم جهت اخذ مجوزها و مصوبات مورد نیاز برای تحقق بند ۲ تفاهم نامه و تأمین آب و برق متعهد شد.
🔹همچنین تأمین بخشی از اعتبارات ماده ۳ تفاهم‌نامه از محل منابع اعتبارات عمرانی استانی جهت ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی طی سنوات ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۱، تأمین بخشی از اعتبارات لازم برای تکمیل زیرساخت‌های تخصیص ۵۵ مگاوات برق برای شهرک های صنعتی شهید رحمانی خوسف،طبس و دیهوک در چارچوب مفاد ماده ۲ تفاهم نامه، هماهنگی و پیگیری لازم برای اخذ مجوز تخصیص آب به میزان ۷۵ لیتر بر ثانیه از محل تخصیص مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب و پساب تصفیه خانه بیرجند و تأمین بخشی از اعتبارات مربوطه برای شهرک ها و نواحی صنعتی استان از دیگر تعهدات استانداری در این تفاهم‌نامه می باشد.
🔹علاوه بر این؛ استانداری در قبال امضای این تفاهم نامه، نسبت به هماهنگی و پیگیری لازم جهت اخذ مجوزهای مربوطه برای توسعه و تملک شهرک‌های صنعتی استان و تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای تملک اراضی مورد نیاز و نیز تأمین اعتبار برای احداث شبکه‌های گازرسانی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی (فاز ۴ شهرک صنعتی بیرجند، نهبندان، حاجی آباد زیرکوه، درمیان و سرایان) به میزان ۱۲۵ میلیارد ریال متعهد شده است.

زمان انجام این تعهدات به مدت ۲ سال از تاریخ انعقاد تفاهم نامه تعیین شده و اعتبارات لازم نیز توسط طرفین به صورت متناسب و همزمان با یکدیگر تأمین خواهد شد