مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: ۲‌ دستگاه سنجش کیفی آلودگی هوا به ارزش ۱۶ میلیارد ریال به استان اختصاص یافت.

براساس نظر کارشناسان کارگروه گرد و غبار خراسان جنوبی این دستگاه‌ها تا پایان امسال در نقاط مختلف استان راه اندازی می شود.
وی گفت: با راه اندازی ایستگاه های سنجش کیفی آلودگی هوا امکان سنجش گازهای آلاینده هوا و ذرات محیطی فراهم می شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: هم اکنون ۲ ایستگاه سنجش کیفی هوا در استان فعال است که یکی در بیرجند و دیگری در نهبندان مستقر است.
وی افزود: ایستگاه پایش کیفی هوا بیرجند به عنوان ایستگاه شماره یک مجهز به دستگاه های آنالایزور ذرات ۱۰ میکرون و برخی از گازهای آلاینده از جمله ازن، مونواکسید کربن، ناکسها، دی اکسید گوگرد و هیدروکربورها می باشد و ایستگاه نهبندان دارای صرفا یک آنالایزور ذرات ۵.۲ میکرون است که غلظت حجمی ذرات به صورت روزانه و ساعتی محاسبه می شود.
اکبری اظهار داشت: دستگاه سنجش کیفی آلودگی هوا در نهبندان برای دریافت اطلاعات دقیق تر به تعمیر نیاز دارد و تلاش ما این است از ۲ دستگاه اختصاص یافته به استان با توجه به وجود گرد و غبار شدید یکی در نهبندان و دستگاه موجود در نهبندان بعد از تعمیر اساسی در یکی از نقاط دیگر استان نصب شود.
وی گفت: با استقرار چهار ایستگاه سنجش کیفی آلودگی هوا به اطلاعات دقیقی از پایش کیفیت هوا در سطح استان دست خواهیم یافت.
از ابتدای امسال تاکنون ۱۲ روز ناسالم با توجه به شاخص آلاینده ها در خراسان جنوبی به ثبت رسیده است.