مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: در صورت اختصاص به موقع نقدینگی و عدم وجود موانع اجرایی و قانونی، ۴۰۰ روستای استان در سال جاری از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند می‌شوند.

سید محمود هاشمی، امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت در جمع رسانه‌های گروهی اظهار کرد: شعار امسال شرکت گاز استان، گازرسانی به ۳۹۹+۱ روستا در سال ۱۳۹۹ است و کارکنان شرکت با جدیت تمام در تلاش برای تحقق این شعار هستند.

وی افزود: با گازدار شدن این روستاها، میزان بهره‌مندی خانوار روستایی از گاز طبیعی به بیش از ۹۰ درصد افزایش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی بیان کرد: شرکت گاز خراسان جنوبی در سال گذشته نیز توانست مطابق شعاری که اعلام کرده بود هر روز گازرسانی به یک روستا و یک صنعت جامه عمل بپوشاند به طوریکه در سالی که گذشت بیش از ۳۰۰ روستا و ۴۵۰ واحد صنعتی و تولیدی در سطح استان از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شدند.

هاشمی با تاکید بر اینکه گازرسانی به روستاها از اولویت‌های شرکت گاز استان است، اظهار کرد: با گازرسانی به بیش از ۳۰۰ روستا در سال گذشته جمعیت روستایی برخوردار از گاز طبیعی به ۷۷ درصد رسید و این امر موجب شد خراسان جنوبی در بخش گازرسانی به روستاها به حدود متوسط کشوری دست یابد.

وی از آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به ۱۵۰ واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی در سال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای تشکیل شرکت گاز استان تاکنون ۱۴۴۰ واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی گازدار شده‌اند که نیمی از این تعداد، طی دو سال گذشته اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با قدردانی از حمایت‌های همه جانبه  مدیران شرکت ملی گاز ایران و استانداری خراسان جنوبی در بحث گازرسانی، خاطرنشان کرد: امیدواریم با ادامه این روند بتوانیم زودتر از برنامه‌ریزی انجام شده، گازرسانی به روستاهای دارای قابلیت گازرسانی باقیمانده در سطح استان را به پایان برسانیم.