خبر خوش استاندار به مرز نشینان خراسان جنوبی:

امروز  شنبه مبلغی به عنوان عواید فروش سوخت به حساب مرز نشینان خراسان جنوبی واریز می شود

با توجه به اینکه از ابتدای سال تاکنون هیچ مبلغی در خصوص فروش‌ عواید سوخت به حساب مرزنشینان کشور و خراسان جنوبی واریز نشده است اما استاندار در حاشیه افتتاح پروژه های هفته جهادکشاورزی دستور داد تا مبلغی به حساب مرزنشینان خراسان جنوبی واریز شود.