رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: سه هدف مهم در جشنواره ملی زرشک، آموزش بهره برداران در پلتفرم‌های مختلف، افزایش بهره وری در واحد سطح، بازارسازی و بازاررسانی و معرفی محصول به جامعه است.

مهدی جعفری، عصر امروز دوشنبه ۱۱ مهر در مراسم رونمایی از پوستر و تیزر جشنواره ملی زرشک اظهار کرد: این جشنواره در واقع ادامه زحماتی که گذشتگان برای زرشک کشیدند بوده و امروز ما ادامه دهنده این راه هستیم تا بتوانیم زحمات این افراد را تکمیل کنیم.

وی با بیان اینکه آنچه امروز در حال رخ دادن است، تکمیل زحمات گذشتگان در قالب متفاوت، وسیع تر و گوناگون تر است، افزود: این جشنواره در راستای شورای سیاست گذاری با ریاست استاندار خراسان جنوبی و جانشینی معاونت اقتصادی استانداری و عضویت همه اصحاب و ذی نفوذ استان شکل گرفت.

جعفری با بیان اینکه در ذیل شورای سیاست گذاری دبیرخانه جشنواره قرار دارد و ۹ کمیته با اعضای مرتبط با آن موضوع سیاست‌گذاری‌ها را دنبال می‌کنند، تصریح کرد: کمیته علمی، کمیته بازارسازی و اقتصادی، کمیته پشتیبانی، گردشگری، فرهنگی و هنری و کمیته تولیدکنندگان و تشکل‌های بخش کشاورزی از جمله کمیته‌هاست.

وی با بیان اینکه امروز هزینه‌های تولید زرشک بسیار بیشتر از درآمد آن است، اظهار کرد: حلقه مهم پس از کشاورزان حلقه فرآوری است و از طرف دیگر تشکل‌های بخش کشاورزی که خرید این محصول را انجام می‌دهند فعال هستند تا کشاورز بیش از این ضرر نکند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: امروز زرشک یک هویت برای خراسان جنوبی است که در حوزه‌های سیاست، اقتصاد، محیط زیست، فرهنگ اثرگذار بوده و تولید استوار بر این چهار وزنه مهم است.

جعفری با اشاره به اینکه این جشنواره از ۲۱ مهرماه در بزرگترین باغ زرشک خاورمیانه در روستای افین با ۲۳۰۰ هکتار و ۴۰ کیلومتر طول افتتاح می‌شود و سپس در ۴ شهرستان دیگر اجرایی می‌شود، تصریح کرد: در مدت جشنواره در پنج شهرستان پروژه‌های بسیار خوبی کلنگ می‌خورد که زنجیره تولید زرشک را کامل خواهد کرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور