مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی در جلسه شورای هماهنگی سازمان های بیمه گر پایه استان گفت: کلیه اقداماتی که در جهت الکترونیکی کردن خدمات صورت می گیرد برای این است که فرآیندهای اجرایی ضمن کنترل بهتر، بهبود یابد و دسترسی مردم به خدمات مورد نیازشان تسهیل و کاهش پرداخت از جیب مردم نیز احساس شود.

؛روز یکشنبه سوم اسفندماه ۹۹ جلسه ی شورای هماهنگی سازمان های بیمه گر پایه استان با حضور مدیران و کارشناسان مربوطه در راستای برنامه ریزی بهتر و انجام هماهنگی های لازم برای نسخه نویسی الکترونیکی در بیمارستان های دولتی دانشگاهی سطح استان خراسان جنوبی به میزبانی اداره کل بیمه سلامت استان برگزار شد.

دکتر علی اربابی مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی در این جلسه گفت: موضوع الکترونیکی شدن نسخ یک بحث جدی است که با اجرا و برقراری کامل این طرح، کاهش هزینه ها و به تبع آن سیو منابع را بدنبال خواهد داشت.

اربابی ادامه داد: مردم و بیمه شدگان پس از اجرای این طرح، کاهش هزینه های پرداختی از جیبشان را برای درمان مشاهده و لمس خواهند کرد و دیگر بدنبال درخواست های مازاد نخواهند رفت.

مدیرکل بیمه سلامت افزود: زمانی که کاهش هزینه ها صورت گیرد و سیو منابع هم داشته باشیم، آن وقت می توانیم برای بهبود و توسعه خدمات به مردم و بیمه شدگان فکر و برنامه ریزی کنیم تا خدمات بیشتر و با کیفیت تری توسط سازمان های بیمه گر به جامعه هدفشان ارائه شود. 

وی تصریح کرد: کلیه اقداماتی که در جهت الکترونیکی کردن خدمات صورت می گیرد برای این است که فرآیندهای اجرایی ضمن کنترل بهتر، بهبود یابد و دسترسی مردم به خدمات مورد نیازشان تسهیل و کاهش پرداخت از جیب مردم نیز احساس شود.

اربابی در پایان به ضروت الکترونیکی شدن خدمت برای تحقق دولت الکترونیک اشاره کرد و از مدیران و کارشناسان شورای هماهنگی سازمان های بیمه گر پایه استان خواست: در طرح نسخه نویسی الکترونیکی مشارکت فعال داشته باشند و برای هرچه بهتر اجرا شدن این طرح، ضمن انجام هماهنگی و همفکری بیش از پیش، با افزایش سطح تعاملات و ارائه آموزش های لازم به جامعه هدف، مشکلات احتمالی را به حداقل برسانند.

دکتر فیروزی مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: با توجه به اینکه در سازمان تامین اجتماعی صدور دفترچه جدید برای بیمه شدگان دیگر انجام نمی شود، بنابراین نسخه نویسی الکترونیکی یک ضرورت است و یکی از اهداف آن جلب رضایت مخاطبین از طریق اقدامات مختلف در درمان مستقیم و غیر مستقیم می باشد.

فیروزی ادامه داد: از آنجایی که بیمارستان ها متکی به سیستم HIS خود هستند، فرآیند نسخه نویسی الکترونیکی در بیمارستان ها نسبت به مطب ها کمی با مشکل مواجه خواهد شد و از نظر بیمه ها این سیستم ها داده های مورد نیاز را ندارد و ناقص است، بنابراین برای رفع این مشکلات باید سامانه های بیمه ای هرچه سریعتر با HIS بیمارستان ها لینک شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی تصریح کرد: تا زمانی که لینک بین سامانه های بیمه ای و بیمارستان ها برقرار نشده، بهتر است پذیرش بیمارستان ها از همان HIS و پزشکانی که در این طرح قرار است نسخه الکترونیک تولید کنند، از وب سرویس بیمه ها برای ثبت اطلاعات استفاده کنند.