#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اقدامات خوبی برای اشتغال زایی و تولید در خراسان جنوبی انجام شده است.

نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی داقدامات ستاد فرمان امام در اشتغالزایی بسیار خوب بوده استر بازدید از طرح‌های بنیاد برکت نهبندان گفت: در مدتی که بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرامین امام این فعالیت‌ها را چه در زمینه اشتغالزایی، مسائل اقتصادی و امورات زیر بنایی شروع کردند منشأ اثرات خوبی در شهرستان نهبندان بود.

آقای نخعی افزود: در این رابطه فعالیت‌های خوبی در زمینه‌های اشتغالزایی، امورات زیر بنایی و عمران در نقاط مختلف شهرستان انجام شد و مشاغلی که بواسطه حمایت این مجموعه و مدیران شهرستان در شهرستان شکل گرفته زمینه فعالیت و ایجاد شغل در سطح شهرستان فراهم کرده است.

وی همچنین در خصوص تکمیل شدن زنجیره طرح هاب شتر که یکی از طرح‌های تحت حمایت این ستاد است، گفت: یکی از برنامه‌های که توسط ستاد اجرایی فرمان امام بطور مشخص و‌ بنیاد برکت و شرکت پردیس که از زیر مجموعه‌های ستاد اجرایی است در شهرستان نهبندان از سالیان گذشته شروع شده و کم‌کم در حال تکمیل زنجیره‌ها است در خصوص بحث شتر بوده و تاکنون ۹ هزار شتر پرورش داده است.