#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸براساس آمار منتشر شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، موارد بستری بیماران تنفسی در بیمارستان های خراسان جنوبی از ابتدای آبان تا کنون ۳۸ درصد افزایش پیدا کرده است.