اهدای خون در خراسان جنوبی در سه ماه نخست سال در مقایسه با پارسال ۷.۱ درصد افزایش داشت.

 مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی با بیان اینکه پارسال ۵ هزارو ۸۸ نفر در ۳ افزایش ۷ درصدی اهدای خون در سه ماه نخست سالماه ابتدای سال برای خون گیری مراجعه کردند گفت: از ابتدای سال ۶ هزار و ۲۸۹ نفر برای اهدای خون به مراکز خونگیری مراجعه کردند که موفق به اهدای ۵ هزار و ۱۳ واحد خون شدند.

میری مقدم افزود: از این تعداد ۴ هزار و ۶۷۱ نفر مرد و مابقی خانم بودند.

وی گفت: این افراد همچنین ۸۹ واحد پلاکت و ۶۲ واحد پلاسمای بهبودیافتگان کرونا اهدا کردند.

میری مقدم افزود:  ۶۱.۱ درصد از مراجعه کنندگان به مراکز خون گیری در این مدت، اهداکنندگان مستمر خون هستند.