میانگین بارش‌های پاییزی در خراسان جنوبی از ابتدای مهر تاکنون نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۱ درصد افرایش دارد.

رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی‌های جوی هواشناسی استان گفت: براساس اعلام مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور، از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون (از ابتدای مهر ۹۹) در استان به طور میانگین ۲۵ میلیمتر باران باریده که در سال آبی گذشته ۱۸ میلیمتر و در بلند مدت ۱۲ میلیمتر ثبت شده است.
آقای نخعی با بیان اینکه این مقدار  نسبت به مدت مشابه پارسال به طور میانگین ۴۱ درصد افزایش دارد، افزود: بیشترین بارش ثبت شده در این مدت مربوط به شهرستان خوسف با ۳۸ میلیمتر بوده که نسبت به  مدت مشابه سال گذشته حدود ۸۲ درصد افزایش دارد.

وی با بیان اینکه کمترین مقدار بارش ثبت شده از ابتدای سال زراعی تاکنون مربوط به شهرستان قائنات است، گفت: در این مدت در این شهرستان حدود ۱۹ میلیمتر باران ثبت شده که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود ۵۹ درصد کاهش داشته است.

رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی‌های جوی هواشناسی استان مقدار بارش ثبت شده در مرکز استان را نیز حدود ۲۰ میلیمتر عنوان کرد و افزود: این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۱ درصد کاهش دارد و این درحالیست که در این مدت سال گذشته ۳۳ میلیمتر باران در بیرجند باریده است.