#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

 مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: تعداد پرونده‌های قاچاق سوخت وارده به شعب تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی تا پایان تیر امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر افزایش داشته است.

حسین حسن‌پور روز دوشنبه افزود: از ابتدای امسال هزار و ۵۰۸ پرونده قاچاق سوخت وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شد.

وی تعداد پرونده‌های مختومه قاچاق سوخت در این مدت را هزار و ۴۵۹ فقره اعلام کرد و گفت: متخلفان به پرداخت ۴۲۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون و ۴۵۷ هزار ریال محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی تصریح کرد: بیشترین پرونده‌های قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است و نفت سفید و بنزین در ردیف‌های بعدی قرار دارند.

وی یادآور شد: در مدت مشابه پارسال ۵۰۹ پرونده قاچاق سوخت وارد و ۵۰۸ فقره پرونده نیز در شعب تعزیرات حکومتی استان مختومه شد.

حسن‌پور با بیان اینکه متهمان قاچاق سوخت به پرداخت ۱۰۱ میلیارد و ۱۰ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال در حق دولت محکوم شدند گفت: در سال جاری تاکنون قاچاق سوخت، بیشترین میزان پرونده‌های تعزیرات را به خود اختصاص داده است.

وی تاکید کرد: یکی از مهمترین پرونده‌هایی که در شعب تعزیرات حکومتی خراسان‌ جنوبی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، پرونده‌های قاچاق سوخت به عنوان یک سرمایه ملی است.