از ابتدای پاییز امسال مصرف گاز در خراسان جنوبی نسبت به مدت مشابه پارسال با افزایش ۳۲ درصدی روبرو بوده است.

 چند روز پیش بود که پیامکی با محتوای تغییرات در خط اصلی انتقال گاز و افت کم‌ سابقه فشار گاز برای مشترکین استان ارسال شد و در آن خواسته شد نسبت به صرفه جویی ۲۰ درصدی گاز تا ۴۸ ساعت اقدام کند.

محمودی مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت : علت ارسال این پیامک این بود که یکی از خطوط انتقال گاز به استان دچار اشکال شد و در نهایت شیر اصلی باز و تعمیرات روی آن انجام شده و به حالت قبل برگشت.

وی با اشاره به اینکه ایران دومین تولید کننده گاز و چهارمین مصرف کننده گاز است بیان کرد: درست است که از نظر تامین گاز با مشکل مواجه نیستیم، اما باز هم از هم استانی‌ها می‌خواهیم تا در حد ممکن نسبت به صرفه جویی در مصرف گاز اقدام نمایند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی ادامه داد: از ابتدای پاییز تاکنون مصرف گاز در استان نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد ۳۲ درصدی مواجه بوده است که این آمار نیازمند تغییر در الگوی مصرف گاز است.

محمودی تصریح کرد: به طور مثال با کم کردن یک درجه از دمای رفاه که بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد است می‌توان ۶ درصد در مصرف گاز صرفه گویی کرد که در مقایس کل کشور منحر به صرفه جویی ۵۴ میلیون متر مکعبی گاز می‌شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور