پارسال ترانزیت کالا از خراسان جنوبی ۲۱۵ درصد به لحاظ ارزش افزایش داشته است.

، مدیر کل گمرکات استان ، گفت: ۶۵۰ هزار و ۲۴۸ تُن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۸ دلار در سال گذشته از خراسان جنوبی به خارج از کشور ترانزیت شد.

کوهگرد افزود: این کالا‌ها از کشور‌های ترکیه، امارات متحده عربی، فدراسیون روسیه، اندونزی و ویتنام از طریق گمرک مرزی ماهیرود به کشور افغانستان ترانزیت شده است..

وی گفت: این کالا‌ها به لحاظ تعداد کامیون ۲۹۱ درصد، ارزش ۲۱۵ درصد و از نظر وزن ۳۸۵ درصد افزایش داشته است.

کوهگرد عمده کالا‌های ترانزیتی در این مدت را مواد خوراکی، لوازم یدکی مستعمل و سایر کالا‌ها عنوان کرد.

مدیر کل گمرکات استان گفت: این کالا‌ها با ۱۹ هزار و ۹۳۶ دستگاه کامیون ترانزیت شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور