آبرسانی سیار به روستا‌های خراسان جنوبی در پیک تابستان ۱۳ درصدی افزایش می‌یابد.

، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با اشاره به اینکه به صورت ثابت ۳۸۰ روستای استان با تانکر آبرسانی می‌شوند و به شبکه آبرسانی متصل نیستند گفت: در پیک تابستان تعداد روستا‌هایی که آبرسانی سیار می‌شوند به ۴۳۰ روستا می‌رسد.

امامی با بیان اینکه آبرسانی با تانکر به این روستا‌ها بر اساس اعلام دهیاران در سامانه انجام می‌شود افزود: در پیک تابستان که متناسب با اوضاع جوی متغیر است به علت افزایش دما، افزایش مصرف آب و کاهش سطح آب قنات ها و افزایش جمعیت روستا‌ها در ایام پایانی هفته تعداد روستا‌هایی که نیاز به آبرسانی سیار دارند افزایش می‌یابد.

وی گفت: ۳۲ تانکر آبرسانی سیار را انجام می‌دهند که ۲۲ دستگاه مالکیتی شرکت و ۱۰ دستگاه استیجاری است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: بیشترین آبرسانی سیار به شهرستان درمیان صورت می‌گیرد.

امامی به برگزاری دوره آموزشی – توجیهی آنلاین مدیریت مصرف آب ویژه ۸۳۶ دهیار استان اشاره کرد و گفت: حل چالش‌های آب روستا‌ها در گرو مدیریت مصرف و آموزش مردم برای عدم استفاده از آب آشامیدنی در مصارف آبیاری باغ ها  و فضای سبز، شناسایی انشعابات غیرمجاز و تماس به موقع با سامانه ۱۲۲ در صورت مشاهده هر گونه ترکیدگی و نشت آب است.