مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت: مصرف انواع فرآورده‌های نفتی در ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در این استان ۱۰ درصد رشد داشته است.

 محمدرضا عابدانی اظهار داشت: در این مدت توزیع چهار فرآورده اصلی در خراسان جنوبی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره نسبت به مدت مشابه سال قبل بدون احتساب فرآورده ارسالی به نیروگاه‌ها، ۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: این فرآورده‌ها برای تامین نیاز بخش‌های مختلف مصرف از جمله حمل و نقل زمینی و ریلی، صنایع، معادن، کشاورزی، پروژه‌های عمرانی، فروش مرزی، اصناف و ادارات استفاده شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت: عمده افزایش مصرف در بخش‌های حمل و نقل، صنایع، پروژه‌ها و فروش مرزی بوده که به دلایلی از جمله افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های صنعت و معدن، پروژه‌های عمرانی و گازرسانی استان است.

وی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته و همکاری مالکان و بهره‌برداران جایگاه‌های CNG منطقه خراسان جنوبی ۱۰۰ درصد جایگاه‌ها دارای تاییدیه بازرسی ادواری معتبر هستند و استان در زمینه استاندارد بودن جایگاه‌های سوخت در سطح کشور پیشتاز است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور