#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸 رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به مثبت بودن ۲۵ درصد آزمایش ها روزانه و دو برابر شدن این میزان نسبت به دو هفته گذشته گفت: همکنون ۵۴ بیماری قطعی در بیمارستان ها استان بستری هستند.