#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

آخرین وضعیت رنگ بندی شهرستانهای استان خراسان جنوبی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
🟧 بیرجند ، فردوس و قاین

🟨 طبس ، نهبندان ، سرایان ، بشرویه ، درمیان ، سربیشه ، خوســف و زیرڪوه