#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

افزایش شهرهای قرمز استان

?بر اساس جدیدترین به روز رسانی ها، بیرجند و نهبندان از استان خراسان جنوبی در وضعیت قرمز قرار دارد. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی ۴ شهر می باشد و ۵ شهر دیگر استان در وضعیت زرد قرار گرفته است.

آخرین وضعیت رنگبندی:

?قرمز: بیرجند، نهبندان
?نارنجی:بشرویه، زیرکوه، سربیشه، فردوس
?زرد: خوسف، درمیان، سرایان، طبس و قائنات
?آبی: در حال حاضر هیچ شهری از استان هنوز در وضعیت عادی و رنگ آبی قرار نگرفته است