🔹 مدیر گمرک مرز ماهیرود، از افزایش ساعت فعالیت مرزبانان اقتصادی تا ساعت ۱۱ شب خبرداد و گفت: «افزایش ساعت کاری در کنار هم‌افزایی دستگاه‌های مستقر در مرز باعث کاهش زمان ایستایی ناوگان و کالا، افزایش ورود و خروج ناوگان و کاهش هزینه‌های تجارت خارجی می‌شود».
🔹 عابدینی، با بیان اینکه تعداد ناوگان ورودی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل آن ۷۲ درصد و تعداد ناوگان خروجی ۸۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد، افزود: «نتیجه آن در رویه صادرات عبوری با ارزش ۴۸۵ میلیون دلار ۴۴ درصد افزایش، در رویه صادرات قطعی با ارزش ۱۸۲ میلیون دلار ۶۵ درصد افزایش و در رویه ترانزیت مقصد با تناژ ۶۵۴ هزار تن ۳۴۴ درصد افزایش بوده است».

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور