واقعه ازدواج در شهرستان فردوس از ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۴ درصد افزایش داشته است

مدیر کل ثبت احوال گفت: امسال   ۱۲۴ واقعه ازدواج  در شهرستان فردوس ثبتافزایش حدود 14 درصدی  واقعه ازدواج در فردوس شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته جدود ۱۴ درصد افزایش دارد.

مهرآور  افزود:  در این شهرستان ۱۳ واقعه طلاق نیز  به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال  گذشته کاهش بیش از ۴۳ درصدی  را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه :تاکنون  بیش از ۲۹ هزار جلد شناسنامه مکانیزه در این شهرستان  صادر و تحویل متقاضیان شده ، گفت: اسامی محمدصدرا، ارسلان و امیرعلی در پسران و نامهای  فاطمه زهرا، فاطمه و کوثر  در دختران  بیشترین فراوانی نامها را  شامل می شود.