#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

آبدهی قنوات کم عمق و کوهپایه ای خراسان جنوبی در بارندگی‌های اخیر چندبرابر افزایش یافت.

، مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان در گفتگو ب

افزایش آبدهی قنوات هوابین در اثر بارندگی های اخیرا خبرنگار صداوسیما گفت: بارندگی های اخیری که منجر به سیلاب شده درقنوات هوابین کم عمق که در رودخانه ها و یا حاشیه رودها واقع شده اند اثر مضاعفی داشته و در بازه زمانی بسیار کوتاهی این اثر بخشی نمایان می شود .

وی افزود: اما در قنوات با بافت سنگین و ریز دانه های رسی و قنوات دشتی دیرتر تاثیر می گذارد.

محمدی افزود: قنواتی که بالادست آنها سازه های آبخیز احداث شده و آبگیری شده باشند قنوات پایین دست آنها دارای افزایش دبی چند برابری خواهند شد. 

به گفته وی احداث سازه‌های آبخیزداری در بالادست قنوات و آبگیری آنها براثر بارش‌های دی ماه امسال علاوه بر مهار روان‌آب و سیلاب و کاهش خسارت آن به اراضی کشاورزی، افزایش دبی آب قنوات ، رونق کشاورزی در بسیاری از روستاهای خراسان جنوبی و خوشحالی کشاورزان را در پی دارد.

وی گفت: احیا و مرمت قنوات نیز در آبدهی قنوات تاثیرگذار هستند.

به گفته وی تا کنون از حدود ۷ هزار رشته از قنوات استان بیش از سه هزار و ۵۶۷ رشته از قنوات استان حداقل در یک فاز عملیات احیاء و مرمت در آنها انجام شده که حدود هزار و ۱۱۸ کیلومتر را شامل می‌شود.

قنوات هوابین قنواتی هستند که متاثر از برف و باران هستند و علاوه بر آب ثابتی که دارند نفوذ آب باران دبی آنها را چند برابر می کند و بسته به بافت زمین مدت زمان تأثیر کم و یا طولانی مدت است