🇮🇷همزمان با پنجمین روز از هفته دولت در بخش مرکزی شهرستان درمیان صورت پذیرفت؛

افتتاح ۴۷ پروژه با اعتبار ۲۶ میلیارد و ۲۵۷ میلیون تومان
🔹 در پنجمین روز از هفته دولت با حضور حسینعلی بخشی فرماندار و جمعی از مدیران شهرستان و بخش مرکزی تعداد ۴۷ پروژه با اعتبار ۲۶ میلیارد و ۲۵۷ میلیون تومان افتتاح و بهره برداری از آنها آغاز شد. از این تعداد ۴ طرح به شرح ذیل به نمایندگی از تمام پروژه ها افتتاح شد:

🇮🇷 افتتاح نیروگاه خورشیدی خانگی آقای محمدزاده از محل تسهیلات کمیته امداد امام خمینی (ره) درمیان به نمایندگی از ۱۶۵ طرح اشتغالزایی جمعاً با اعتبار ۴ میلیارد و ۶۰۵ میلیون تومان
🔻پروژه نیروگاه خورشیدی تولید برق خانگی آقای محمد زاده با اعتبار ۴۵ میلیون تومان به نمایندگی از سایر پروژه ها

🇮🇷 افتتاح طرح هادی روستای چک با اجرای ۲۶۴۲ متر مربع زیر سازی، پریمکت و آسفالت
🔻 با اعتبار ۱۹۲ میلیون تومان جهت بهره مندی ۶۶ خانوار و ۱۹۷ نفر جمعیت روستا

🇮🇷 افتتاح پارک کودک با اعتبار ۴۸ میلیون تومان و خانه ورزش با اعتبار تجهیز ۲۰ میلیون تومان در روستای مود بخش مرکزی درمیان
🔻 جهت بهره مندی ۳۴ خانوار