🔸 نمایشگاه خوشنویسی “کلک عاشق ” شامل آثار خوشنویسی شکسته نستعلیق هنرمند آقای احمد رزوینی استاد ممتاز خوشنویسی در نگارخانه باران اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قائنات گشایش یافت.