🔹با حضور استاندار خراسان جنوبی، نخستین موزه تخصصی لباس محلی و منسوجات کشور در خانه پردلی بیرجند به بهره برداری رسید.
این موزه شامل پوشش های سنتی استان از دوره قاجاریه تا دوران معاصر است که به مناسبت هفته میراث فرهنگی گشایش یافت.
🔹تالار نمایش، کارگاه پارچه بافی سنتی، پوشش های مناطق مختلف استان، عکاسخانه و خیاط خانه از بخش های این موزه می باشد.
🔹در این موزه انواع لباس های ابریشمی دست باف، اطلس، کرباس، برک، قارت و عروس و همچنین پارچه های سنتی برک، کرباس و مله به نمایش گذاشته شده است.
🔹این موزه که با هدف گردآوری لباس های محلی از طریق خریداری یا به امانت گرفتن راه اندازی شده، به بازآفرینی و احیای انواع لباس های محلی استان نیز می پردازد.