دفتر انجمن آثار و مفاخر استان در محل موزه مفاخر و مشاهیر خراسان جنوبی و در مجموعه باغ و عمارت جهانی اکبریه بیرجند افتتاح شد.
دفتر انجمن آثار و مفاخر استان با حضور استاندار خراسان جنوبی و جمعی از مسئولان افتتاح شد.
جواد قناعت استاندار خراسان جنوبی گفت: افتتاح دفتر انجمن آثار و مفاخر استان در مجموعه باغ و عمارت جهانی اکبریه بیرجند، کاری ارزشمندی است که نشانگر نگاه ارزشمند مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در این خصوص است.
استاندار خراسان جنوبی افزود: مقابله با تهاجم فرهنگی، با توجه به گنجینه‌های ارزشمند فرهنگی، امکان پذیر است.
قناعت تأکید کرد: مقابله با تهاجم فرهنگی با توجه به وجود گنجینه‌های فرهنگی غنی امکان پذیر است.
او گفت: دشمن با تهاجم فرهنگی درصدد است با انقلاب اسلامی که حرف‌های زیادی در تقابل با غرب دارد، مقابله کند.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه آمریکا به دنبال گسست نسل‌ها در ایران است، افزود: تقابل فرهنگی موضوعی بسیار جدی است که حتی درباره کشورهای همسوی با غرب هم عملی می‌شود.
قناعت تأکید کرد: یکی از کارهایی که جلوی تهاجم فرهنگی را می‌گیرد، توجه جدی به گنجینه‌های ارزشمند فرهنگی است.
او خاطرنشان کرد: در همه کشور به ویژه در استان خراسان جنوبی گنجینه‌های ارزشمند فرهنگی بسیاری وجود دارد که باید به خوبی آنها را به نسل جوان معرفی کنیم.
استاندار متذکر شد: برگزاری بزرگداشت مفاخر در شهرستان‌های استان، باید با مجوز انجمن آثار و مفاخر خراسان جنوبی باشد.
قناعت گفت: شناسایی و تعیین سطح مفاخر استان با کار تخصصی توسط انجمن آثار و مفاخر خراسان جنوبی باید انجام شود.
او با اشاره به ضرورت شناسایی مفاخر گمنام استان، خاطرنشان کرد: برای انجمن آثار و مفاخر خراسان جنوبی باید برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی تدوین شود تا در مدت زمان پنج سال، شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم.
استاندار با تأکید بر ضرورت تفکیک بین مفاخر در حوزه‌های مختلف گفت: ایجاد خانه فرهنگ در بخش‌ها کار ارزشمندی است.
قناعت در ادامه از موزه مفاخر و مشاهیر استان و بازارچه صنایع دستی در مجموعه باغ و عمارت جهانی اکبریه بیرجند بازدید و با هنرمندان صنایع‌دستی گفت و گو کرد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور