در جلسه دیدار استاندار خراسان جنوبی با وزیر نفت به این نکته تأکید شد که اغلب مصوبات سفر رئیس جمهور به استان، در حوزه نفت عملیاتی و نهایی شده است.

جواد قناعت، در این جلسه که به منظور بررسی آخرین وضعیت مصوبات سفر رئیس جمهور به استان صورت گرفته بود، از اقدامات وزارت نفت در تحقق تعهدات خود در خراسان جنوبی تقدیر کرد.

، وی با اشاره به اینکه یکی از مصوبات سفر، گازرسانی به ۱۶۹ روستا در استان بود، تصریح کرد: با تحقق این مصوبه، هفته دولت جشن پایان گازرسانی به جمعیت شهری و روستایی استان برگزار شد.

استاندار، اقدامات وزارت نفت و شرکت گاز را در این زمینه قابل تحسین خواند و اظهار داشت: تلاش های مدیران استان و مساعدت های وزارت نفت و شرکت گاز، قابل تقدیر است.

قناعت با اشاره به پیشنهادات استان برای سفر دوم رئیس جمهور، همراهی وزارت نفت درخصوص قطعی شدن این موارد و نهایی شدن آنها در قالب مصوبات سفر را خواستار شد.

وی به دو پروژه مهم وزارت نفت در استان اشاره کرد و تسریع در روند اجرای آنها را تیز خواستار شد.

گفتنی است؛ در جلسه دیدار استاندار با وزیر نفت که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد، چند نکته مورد تأکید قرار گرفت.

در ابتدا موضوع مطالعه و اجرای خط انتقال فرآورده‌های نفتی به استان بود که باید تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می‌شد، که بعد از بررسی آخرین وضعیت مطالعات طرح در این نشست، مقرر شد موضوع برای اخذ مجوزهای مربوطه به شورای اقتصاد ارائه شود تا کار وارد فاز اجرا شود.

موضوع بعدی، طرح تأمین کمبود گاز مورد نیاز استان از طریق اجرای خط انتقال گاز از دشتک زابل به نهبندان به طول ۱۷۱ کیلومتر بود که مقرر شد بعد از تصویب طرح مطالعاتی پروژه، اجرای آن به سرعت در دستور کار وزارت نفت قرار گیرد. موارد پیشنهادی استان برای مصوبات سفر دوم رئیس جمهور نیز در راستای توسعه خراسان‌ جنوبی در دستور کار وزارت نفت قرار می‌گیرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور