برنامه زمستانی پروازهای فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند و فرودگاه شهدای طبس اعلام گردید.
مدیر کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی گفت: برنامه زمستانی پروازهای فرودگاه شهید کاوه بیرجند بدون هیچ گونه تغییری نسبت به برنامه تابستانی برقرار گردیده است. وی اظهار داشت: طبق اعلام شرکت هواپیمایی ایران ایر تعداد دو پرواز در مسیر تهران-بیرجند-تهران و دو پرواز در مسیر بیرجند-مشهد-بیرجند برقرار گردیده است که متاسفانه پروازهای روز چهارشنبه ایرلاین یاد شده بدلیل کمبود ناوگان نزدیک به ۲ ماه ابطال گردیده است و پس از مدت یاد شده مجدد برقرار خواهد شد.
طهماسبی افزود: پروازهای فرودگاه شهدای طبس نیز همچون فصل گذشته با ۸ پرواز هفتگی در مسیر تهران-طبس-تهران برقرار می باشد و با پیگیری های صورت گرفته پرواز یکشنبه هواپیمایی ماهان که طی دوماه گذشته لغو شده بود به پنج شنبه منتقل و در برنامه زمستانی برقرار گردیده است.
طهماسبی خاطر نشان کرد: در حال رایزنی جهت برقراری پرواز هواپیمایی ایرتور برای یک یا دو روز در هفته به فرودگاه بیرجند می باشیم که در صورت برقراری روز و ساعت پرواز یاد شده اطلاع رسانی خواهد گردید. وی افزود: هواپیمایی ایرتور یک پرواز فوق العاده جهت یکشنبه ۱۴ آبان ماه سال جاری در سیستم فروش آژانس های هواپیمایی باز نموده است که تا این لحظه نامه هماهنگی برای این اداره کل ارسال نگردیده است که پس از ارسال نامه و دریافت مجوز ساعت دقیق پرواز اعلام خواهد گردید.
شایان ذکر است در برنامه زمستانی فرودگاه بیرجند تعداد ۱۴ پرواز برقرار گردیده است که از این تعداد ۲ پرواز در مسیر مشهد-بیرجند-مشهد و مابقی در مسیر تهران-بیرجند-تهران می باشد که پس از برقراری مجدد پرواز چهارشنبه ایران ایر به تعداد ۱۸ پرواز در هفته اقزایش خواهد یافت.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور