اعلام انزجار مردم ولایتمدار استان خراسان جنوبی از جنایات رژیم کودک کش و غاصب اسرائیل