سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ برنامه‌محور و بر مبنای واقعیت‌ها تدوین شده است و اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی استان نیز در لایحه بودجه سال آینده رشد دارد.

حمید جهانشاهی  در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که به ریاست استاندار خراسان جنوبی برگزار شد، افزود: این بودجه بدون کسری بسته می‌شود و رشد اقتصادی و اثربخش منابع را دنبال می‌کند.

وی عنوان کرد: مطالعات آمایش سرزمین ملی و استان‌ها، مطالعات توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاها و اسناد توسعه شهرستان‌ها یک خط‌کش مهم در تدوین برنامه‌ها و تعریف پروژه‌ها خواهد بود.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی گفت: اختیارات قابل توجهی به استان‌ها در قالب صندوق عدالت و پیشرفت و سایر مباحث داده خواهد شد تا استان و شهرستان‌ها در جهت تحقق رشد اقتصادی و هزینه‌کرد منابع پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه بودجه حلقه آخر نظام برنامه‌ریزی است تاکید کرد: باید بستری فراهم شود تا سیاست‌های دولت در قالب بودجه به عنوان یک ابزار پیاده شود و از بخشی‌نگری و صرف توزیع اعتبار پرهیز کنیم.

جهانشاهی افزود: اعتبارات هزینه‌ای استان در لایحه ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته رشد ۲۴ درصدی دارد و در بخش اعتبارات تملک دارایی هم سرجمع ۴۱ درصد رشد داریم.

وی گفت: در بخش اعتبارات هزینه‌ای رتبه ۲۲ کشوری را حفظ کرده‌ایم و در بخش اعتبارات عمرانی با ۲ پله ارتقا رتبه ۲۵ را در میان ۳۱ استان خواهیم داشت.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی بیان کرد: در بخش اعتبارات عمرانی توازن منطقه‌ای با رویکرد توجه به مناطق کم‌برخوردار حائز رتبه ۱۸ خواهیم بود.

وی با اشاره به موضوع بررسی و تصویب پروژه‌های مرتبط با بند (۳) جدول (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ موضوع اعتبارات رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار گفت: اعتبارات استان در سال جاری از این محل ۵۱۷ میلیارد تومان است.

جهانشاهی افزود: این اعتبارات در پنج سرفصل مدارس، بهداشت و درمان، آبرسانی، راه روستایی و آبخیزداری و آبخوان‌داری در قالب ۱۶۳ پروژه تصویب شده و تمامی شهرستان‌های استان از این منابع بهره‌مند خواهند شد.

وی بیان کرد: مجموع این اعتبار در کشور ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که ۲.۶ درصد این اعتبار مربوط به استان خراسان جنوبی است.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی اظهار داشت: هرچند همه شهرستان‌های کشور از اعتبارات رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار بهره‌مند نشدند اما ۱۱ شهرستان خراسان جنوبی مشمول این اعتبار شدند.

وی گفت: از پنج سرفصل در نظر گرفته شده در این اعتبارات، سرفصل آب، آبخیزداری و آبخوان‌داری و مدارس ملی و ۲ سرفصل راه روستایی و بهداشت و درمان استانی است.

جهانشاهی افزود: از مجموع ۱۶۳ پروژه در این اعتبارات، ۲۱ پروژه در حوزه آب، ۱۶ پروژه راه روستایی، ۳۹ پروژه بهداشت و درمان، ۷۲ پروژه مدارس و ۱۵ پروژه آبخیزداری و آبخوان‌داری هستند.

تفویض اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه به کمیته استانی تصویب طرح‌های اولویت‌دار برای اعطای تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات مشروط به ارائه گزارش فصلی به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، بررسی و تصویب نهایی مصوبات کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی و عشایری و آمایش سرزمین، تصویب واگذاری امانی ساختمان بخشداری قهستان به دادگستری استانو  تبیین ظرفیت قانونی ماده (۵۳) قانون الحاق (۲) مبنی بر هزینه کرد یک درصد اعتبارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از ورزش همگانی و قهرمانی توسط اداره کل ورزش و جوانان از دیگر مصوباتی بود که در این نشست با اکثریت آرا با آنها موافقت شد.