استاندار خراسان جنوبی گفت: یکی از اقداماتی که باید به طور ویژه دنبال شود و در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد، اصلاح شبکه‌های فرسوده انتقال و توزیع آب است.

حمید ملانوری عصر یکشنبه در جلسه سازگاری با کم‌آبی خراسان جنوبی گفت: در استان‌های کویری به دلیل عدم استفاده درست از شیوه‌های آبیاری، هدررفت آب نیز بسیار بالا است و در بخش آب شرب به دلیل فرسودگی شبکه‌های انتقال و توزیع حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد آب هدر می‌رود.

وی افزود: این میزان هدررفت بالای آب در استان که با هزینه‌های بالا تامین می‌شود به هیچ وجه قابل توجیه نیست و باید اصلاح شبکه‌های انتقال آب شرب و تامین اعتبار در این زمینه مدنظر قرار گیرد.

استاندار خراسان جنوبی بر ضرورت جداسازی آب شرب از آبیاری فضای سبز و تدوین برنامه برای این بخش تاکید کرد و گفت: متولیان صنعت آب استان باید موضوع جداسازی آب شرب از دیگر مصارف را به طور جدی دنبال کنند.

وی تصریح کرد: متاسفانه آب شرب که هزینه‌های بسیاری برای تامین و سالم‌سازی آن می‌شود برای آبیاری فضای سبز و شست و شوی خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ملانوری گفت: برای اصلاح الگوی مصرف در بخش آب همیشه بر پنج درصد مصرف آب شرب تاکید شده در حالی که از سایر بخش‌ها نیز نباید غفلت کرد.

وی میزان مصرف آب در بخش خانگی را حدود پنج تا هفت درصد و بخش صنعت و خدمات را حدود سه درصد عنوان کرد و افزود: براساس آمار موجود اکنون بیشترین میزان آب مصرفی در استان حدود ۹۰ درصد مربوط به بخش کشاورزی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده عالی دولت در خراسان جنوبی گفت: در حالی که بخش کشاورزی سهم عمده‌ای در میزان مصرف آب استان دارد اما بیشترین فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف آب شرب شهری و روستایی انجام می‌شود و اگرچه این موضوع مهم است اما باید به نسبت میزان استفاده در این قسمت نیز کارهای فرهنگی صورت گیرد.

وی افزود: در بسیاری از دشت‌های خراسان جنوبی افت زمین داریم که دلیل آن استفاده زیاد از منابع آب زیرزمینی است و این موضوع نفوذپذیری خاک را هم کاهش می‌دهد.

ملانوری با تاکید بر کنتورگذاری چاه‌های دولتی گفت: مانند کشاورزان باید دستگاه‌های دولتی هم این موضوع را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند تا الگو شوند.

وی ادامه داد: کم‌توجهی به ارزش آب به دلیل عدم عرضه آن به قیمت واقعی است و اگر آب با قیمت واقعی عرضه شود این اسراف‌ها کاهش می‌یابد.

استاندار خراسان جنوبی گفت: عادی‌انگاری ما یکی از معضلات اساسی در خیلی از موضوعات است به عنوان مثال در موضوع ویروس کرونا هر کجا و هر وقت که عادی‌انگاری بیشتر می‌شود، تلفات هم افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه میانگین بارندگی‌های سالانه در خراسان جنوبی ۱۱۵ میلیمتر است اضافه کرد: در سال آبی جاری هم به صورت میانگین ۳۵ میلیمتر بارندگی در استان داشته‌ایم که نسبت به سال آبی گذشته دوسوم کاهش داشته است.

ملانوری با اشاره به ۲۰ سال خشکسالی در خراسان جنوبی گفت: افت منابع آب زیرزمینی در استان به دلیل خشکسالی‌های متوالی است.

وی عنوان کرد: متاسفانه در دوره‌های مختلف در بسیاری از مناطق کشور برخلاف عرف منطقه، اتفاقاتی در حوزه‌های مختلف مصرف آب افتاده است اما باید در این زمینه به اصالت هر منطقه برگردیم که هر منطقه چه شیوه سازگاری با کم‌آبی دارد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه سند سازگاری با کم‌آبی استان برای این تدوین شده تا بتوانیم به نحو احسن سازگاری با کم‌آبی را مدیریت کنیم گفت: سازگاری با کم‌آبی باید در بخش‌های مختلف مصرف آب مدنظر قرار گیرد.