از زمان شروع به کار سامانه کارادر سال نود و هفت، ۲۹۱ طرح به مبلغ ۱۹ میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان تسهیلات پرداخت در شهرستان زیرکوه پرداخت شده که باعث اشتغال ۳۹۳ نفر شده است.

عربشاهی فرماندار زیرکوه در گروه کاری اشتغال این شهرستان گفت: در خصوص اشتغال ۳۹۳ نفر در شهرستان زیرکوه با دریافت تسهیلات کاراتسهیلات بیماری کرونا هم تعداد ۸۶ طرح به مبلغ ۶۱۰ میلیون تومان تسهیلات نیز ثبت شده تا مشکلات کسب و کار‌های که در شرایط بیماری کرونا دچار مشکل شده اند رفع شود.
مدیرکل صندوق کارآفرینی امید نیز گفت: از سال ۹۴ تاکنون حدود ۱۳۰ طرح با مبلغ ۴ میلیارد تومان تسهیلات در شهرستان زیرکوه در حوزه‌های دام سبک، صنایع دستی، خدمات صنفی و فراوری محصولات کشاورزی پرداخت شده که زمینه اشتغال حدود ۵۰ نفر به طور مستقیم را تثبیت کرده است.

زنگنه افزود: با توجه به تفاهم نامه و اعتبارات موجود طرح‌هایی که نیاز مبرم مردم منطقه را رفع کند و ارزش افزوده محصولات کشاورزی از جمله زرشک، زعفران و عناب را داشته باشد مورد حمایت قرار میگیرند و به طرح‌های خرد و کوچک تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و طرح‌های متوسط تا سقف ۴ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌شود