مهارت آموزی کلیدرفع بیکاری درکشور هست وباید برای رفع بیکاری تلاش کنیم. در اولین نشست کارگروه تخصصی مهارت اموزی و اشتغال کارکنان وظیفه عمومی نیروهای مسلح در سال جاری با اعلام این مطلب گفت. یکی از مسائل و چالش‌های اصلی در کشور اشتغال جوانان وامید آفرینی برای جوانان هست لذا بایستی برای رفع مشکل بیکاری بیش از پیش تلاش کرد. وی بااشاره به این که شناسایی و رفع موانع اجرای طرح مهارت آموزی واشتغال کارکنان وظیفه عمومی، تسهیل برای کمک به اشتغال مهارت دیدگان، رصدشغلی واشتغال مستمر پس از خدمت از وظایف مادر این کارگروه میباشد گفت از بانک‌های عامل ونهادهای تامین کننده تسهیلات اشتغالزایی دعوت کردیم تا به کمک کارگروه بیایند وبرای اشتغال سربازان که مهارت های لازم را آموختند مساعدت نمایند. اکبری راد برتوانمند سازی و اشتغال جوانان تاکید کرد وگفت وظیفه همه ما هست که برای اشتغال جوانان قدم برداریم. وی با اشاره به نقش مهم و موثر اداره کل ورزش و جوانان استان که می‌تواند در ایجاد امید در جوانان نقش آفرینی کند گفت بایستی شرایطی فراهم کنیم که از این ظرفیت حضور دوساله سربازان در مراکز نظامی و انتظامی نهایت استفاده داشته باشیم اکبری راد دراین جلسه که درمحل اداره کل ورزش وجوانان استان برگزار شده بود از اختصاص ردیف بودجه در قانون سال ۱۴۰۰برای اشتغال سربازان خبر داد و گفت مبلغ ۲۰هزار میلیارد ریال از منابع بند ب تبصره ۱۶قانون بودجه سال جاری برای اشتغال سربازانیکه خدمت وظیفه خود را سپری کرده اند اختصاص یافته که با ابلاغ سهم استان خراسان جنوبی توزیع و درجهت اشتغال سربازان این استان هزینه خواهد شد اکبری راد مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی با اعلام این که علاوه بر اعتبارات جز۷بند ب تبصره ۱۶تسهیلاتی برای اشتغال زایی درنظر گرفته شده است که با ابلاغ سهم استان ها توزیع وهزینه خواهد شد. اکبری راد از پیگری قرار گاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه عمومی نیروهای مسلح کشور برای ایجاد صندوق حمایت اشتغال سربازان خبر داد و گفت امیدوارم با ابلاغ اعتبارت وهمراهی و همدلی بیشتر اعضای کارگروه برای اشتغال سربازان اقدام کنیم. وی بر گسترش و توسعه ظرفیت خدمت سربازی به عرصه سازندگی وابادانی کشور، وتوانمند سازی آنان جهت حضور فعال در عرصه های اقتصادی کشور تاکید کرد.