استاندار خراسان جنوبی گفت: مهمترین نتیجه و برون‌داد جلسات شورای مشورتی، ایجاد واحدهای اشتغالزا با مشارکت بانوان استان است.

حمید ملانوری در نشست شورای مشورتی استاندار در حوزه بانوان افزود: همه طرح‌ها، ایده‌ها و نظریاتی که در این شورا عنوان می‌شود، زمانی به چشم می‌آید که به صورت یک واحد اشتغالزا برای عده‌ای درآمدزایی به همراه داشته باشد.

وی اظهار داشت: یکی از اقداماتی که باید انجام دهیم این است که واقعیت‌های جامعه را بشناسیم، بپذیریم و برای رفع آنها طرح ارائه کنیم و تا اجرایی شدن کامل آنها پیش برویم.

استاندار خراسان جنوبی گفت: ما همواره باید در جستجوی علت‌ها، آنها را واکاوی و مداوا کنیم.

وی با اشاره به مباحثی که در زمینه آسیب‌های اجتماعی در این نشست مطرح شد، گفت: شورای مشورتی می‌تواند در زمینه حل آسیب‌های اجتماعی، طرح بدهد و با استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و مؤسسات، نسبت به اجرایی شدن آنها در راستای رفع آسیب‌ها اقدام کند.

ملانوری تصریح کرد: آسیب‌های اجتماعی پیوسته بوده و مدام در حال رویش و زایش است لذا این مسایل باید به صورت ریشه‌ای و درست حل شود.

وی افزود: چنانچه بخواهیم مسایل و آسیب‌ها را حل کنیم، چاره‌ای جز توانمندسازی افراد جامعه نداریم.

استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر رویکردها و سیاست‌های ستاد توسعه خاوران گفت: مهمترین هدف این ستاد، ایجاد توسعه متوازن، همه‌جانبه و پایدار است.

وی بیان کرد: در این راستا حمایت از سرمایه‌گذاران و کمک به اجرایی شدن طرح‌های مرتبط با ظرفیت‌های استان در اولویت برنامه‌های ستاد توسعه خاوران قرار دارد.

ملانوری افزود: اعضای شورای مشورتی بانوان نیز می‌توانند از این ظرفیت ستاد توسعه خاوران در زمینه بهره‌برداری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های استان بهره‌مند شوند.

شورای مشورتی استاندار در حوزه بانوان اولین بار بهمن سال گذشته به منظور بهره‌مندی از توان و ظرفیت بانوان در طرح‌های توسعه‌ای استان خراسان جنوبی تشکیل شد.

“نفیسه نخعی” مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی رییس شورای مشورتی استاندار در حوزه بانوان است.